Big Data Passion to strona dla pasjonatów szeroko rozumianego Big Data. Treści prezentowane na stronie będą dotyczyć takich tematów jak:

 • Języki programowania (Java, Scala, Kotlin, Groovy, Python, Bash etc.)
 • Przetwarzanie danych (MapReduce, Spark, Apex, Hive, Pig, Impala etc.)
 • Analizę danych, Data Science, NLP, Machine Learning (Mahout, Spark MLlib, Spark GraphX etc.)
 • NoSQL i składowanie danych (HDFS, HBase, Cassandra, Mongo, Redis, Hazelcast, Kudu, Druid etc.)
 • Strumieniowe przetwarzanie i składowanie danych (Kafka, ActiveMQ, Flume, NiFi, MiNiFi, Logstash, Spark Streaming, Flink, Storm etc.)
 • Biblioteki i narzędzia (Vert.x, Netty, Akka, Spring framework, Spring Data, Spring Integration, Spring XD etc.)
 • Wyszukiwanie danych (Lucene, Solr, Elasticsearch etc.)
 • Business Intelligence (Kylin, Pentaho, Mondrian, Kettle etc.)
 • Wizualizacja i prezentacja danych (Zeppelin, Jupyter, Kibana, Superset etc.)
 • Dystrybucje Big Data (Hortonworks, Cloudera, MapR etc.)
 • Chmury obliczeniowe (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oktawave etc.)
 • Administrowanie i zarządzanie rozproszonymi klastrami obliczeniowymi i usługami (DevOps, Docker, Kubernetes, Ansible, Jenkins, Oozie etc.)


Radosław Szmit

Inżynier oprogramowania, specjalista Big Data, trener IT.

Absolwent Politechniki Warszawskiej aktualnie pracujący nad rozprawą doktorską z zakresu Big Data i NLP. Twórca polskiej wyszukiwarki internetowej NEKST (Natively Enhanced Knowledge Sharing Technologies) stworzonej przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz Otwartego Systemu Antyplagiatowego realizowanego przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji.

Zawodowo konsultant IT specjalizujący się w rozwiązaniach Java Enterprise Edition, Big Data oraz Business Intelligence, trener IT w firmie Sages, zwolennik Agile oraz Software Craftsmanship, członek Warsaw Java User Group, Warsaw Hadoop User Group, Data Science Warsaw oraz Stowarzyszenia Software Engineering Professionals Polska.

Prywatnie miłośnik tanga argentyńskiego, adept Israeli Krav Maga, entuzjasta nowoczesnych technologii, zapaleniec gry w koszykówkę, hobbysta savoir-vivre, wielbiciel thrillerów psychologicznych, amator gotowania oraz pasjonat fizyki teoretycznej.