Docker

Radosław Szmit

2 minute read

Apache Kafka można z łatwością uruchomić na swoim komputerze korzystając z gotowych obrazów Dockera. Poniżej kilka przykładów jak to zrobić. Użyjemy obrazów: wurstmeister/zookeeper wurstmeister/kafka Jeden broker i ZooKeeper Przygotowanie sieci: docker network rm bdp_kafka_network docker network create –driver bridge bdp_kafka_network docker network ls Kontener ZooKeepera: docker run –name zookeeper.bigdatapassion.pl \ -p 2181:2181 \ –network=bdp_kafka_network \ –hostname=zookeeper.bigdatapassion.pl \ -d \ wurstmeister/zookeeper:latest Kontener Kafki: docker run –name kafka.