Linux

Radosław Szmit

3 minute read

Do pracy, zwłaszcza tej komfortowej, potrzebujemy odpowiedniego oprogramowania które nam w tym pomaga. Od kilkunastu miesięcy moją dystrybucją numer jeden w świecie Linuxa stał się Mint, dlatego poniżej lista części moich narzędzi z których bardzo często korzystam wraz z instruckją instalacji. Lista dla Linux’a Mint 18.x bazującym na Ubuntu Xenial 16.04 LTS. Podstawowe pakiety apt install -y alacarte apt install -y bmon apt install -y byobu apt install -y clusterssh apt install -y filezilla apt install -y gedit apt install -y git apt install -y gource apt install -y htop apt install -y iptraf apt install -y keepassx apt install -y konsole apt install -y mc apt install -y meld apt install -y multitail apt install -y ncdu apt install -y openssh-server apt install -y openvpn apt install -y ssh apt install -y tree apt install -y vim apt install -y vim-addon-manager apt install -y wget W przypadku git’a warto od razu dodać podstawową konfigurację:

Radosław Szmit

1 minute read

W tym poście zbiór poleceń pozwalających sprawdzić jakiej wersji systemu używamy. Przydatne gdy chcemy doinstalować dodatkowe oprogramowanie. Debian / Ubuntu / Mint Zaczynamy od najpopularniejszej według https://distrowatch.com/ gałęzi systemów opartych o dystrybucję Debian: Wydania Debiana: https://wiki.debian.org/DebianReleases Wydania Ubuntu: https://wiki.ubuntu.com/Releases Wydania Mint’a: https://linuxmint.com/download_all.php cat /etc/debian_version cat /etc/issue cat /etc/lsb-release cat /etc/os-release cat /etc/upstream-release/lsb-release cat /etc/linuxmint/info uname -a lsb_release -a lsb_release -cs lsb_release -d Red Hat / CentOS / Fedora Teraz kolej na dystrybucje z rodziny Red Hat’a

Radosław Szmit

1 minute read

Podczas instalacji Ambari na najnowszych platformach CentOS / Red Hat możemy dostać błąd podobny do poniższego: 2017-11-17 13:04:44,147 - Execution of ‘/usr/bin/yum -d 0 -e 0 -y install hadoop_2_6_3_0_235-client’ returned 1. Error: Package: hadoop_2_6_3_0_235-hdfs-2.7.3.2.6.3.0-235.x86_64 (HDP-2.6) Requires: libtirpc-devel You could try using –skip-broken to work around the problem You could try running: rpm -Va –nofiles –nodigest 2017-11-17 13:04:44,147 - Failed to install package hadoop_2_6_3_0_235-client. Executing ‘/usr/bin/yum clean metadata’ W celu dokończenia instalacji wystarczy zainstalować brakującą zależność:

Radosław Szmit

1 minute read

Trzy sposoby konfiguracji sieci w systemie CentOS 7. Dynamiczne IP za pomocą DHCP Sprawdzamy interfejsy sieciowe i urządzenia ip l Łączymy się z siecią za pomocą DHCP i interfejsem enp03 dhclient -v enp0s3 Statyczne IP ustawiane ręcznie Wyłączamy NetworkManager’a systemctl disable NetworkManager.service systemctl stop NetworkManager.service Ręcznie dodajemy następujące wpisy do pliku /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3 BOOTPROTO="static" ONBOOT="yes" IPADDR=192.168.172.186 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.172.1 DNS1=8.8.8.8 Ewentualnie można zamiast edytora vi użyć sed’a: