Oracle

Wprowadzenie weryfikacji wieloetapowej w Oracle Cloud

Zwiększenie bezpieczeństwa za pomocą wieloetapowej autoryzacji

Marcin Wojtczak

2 minute read

W obecnych czasach ochrona za pomocą loginu i hasła nie jest już wystarczająco bezpiecznym sposobem dostępu do naszych usług. Wykradzione hasło daje dostęp osobom nieupoważnionym co kompromituje nasze dane. Właściwym zwiększeniem naszego spokoju jest np. wprowadzenie dodatkowej warstwy zabezpieczającej w postaci dwu etapowej autoryzacji. Dobrym sposobem jest uwierzytelnianie wielopoziomowe (multi-factor authentication MFA) za pomocą algorytmu TOTP (Time-based One-Time Password). Polega to na…