Big Data Passion

Big Data Passion

Strona tworzona przez pasjonatów i praktyków Big Data

Docker jest obecnie jednym z najpopularniejszych systemów konteneryzacji. O kontenerze możemy myśleć jak o czymś pomiędzy maszyną wirtualną która jest w pełni odizolowanym środowiskiem a aplikacjami instalowanymi w jednym wspólnym serwerze. Poniżej lista najbardziej przydatnych poleceń Docker’a.

Info

docker info
docker --version

Obrazy

docker images
docker rmi centos
docker rmi `docker images -q`
docker rmi -f `docker images -q`

Kontenery

docker ps
docker ps -a

Usunięcie kontenerów

docker rm `docker ps -aq`
docker rm -f `docker ps -aq`

Podgląd

docker inspect centos

Uruchomienie

docker run [--name=NAZWA] OBRAZ [POLECENIE]
docker run centos echo "Witaj świeci"

Logi

docker logs [nazwa]

Bash

docker exec -it NAZWA_URUCHOMIONEGO_KONTENERA bash

Networking

docker network rm `docker network ls -q`

Kopiowanie plików

docker cp kataloglokalny/plik.txt container:/tmp

Docker Compose

docker-compose up
docker-compose down
comments powered by Disqus

Ostatnie wpisy

Zobacz więcej

Kategorie

About