Big Data Passion

Big Data Passion

Strona tworzona przez pasjonatów i praktyków Big Data

Radosław Szmit

Apache Kafka można z łatwością uruchomić na swoim komputerze korzystając z gotowych obrazów Dockera. Poniżej kilka przykładów jak to zrobić.

Użyjemy obrazów:

Jeden broker i ZooKeeper

Przygotowanie sieci:

docker network rm bdp_kafka_network
docker network create --driver bridge bdp_kafka_network
docker network ls

Kontener ZooKeepera:

docker run --name zookeeper.bigdatapassion.pl \
  -p 2181:2181 \
  --network=bdp_kafka_network \
  --hostname=zookeeper.bigdatapassion.pl \
  -d \
  wurstmeister/zookeeper:latest

Kontener Kafki:

docker run --name kafka.bigdatapassion.pl \
  -p 9092:9092 \
  --env KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT=zookeeper.bigdatapassion.pl \
  --network=bdp_kafka_network \
  --hostname=kafka.bigdatapassion.pl \
  -d \
  wurstmeister/kafka:1.0.1

Dodajemy w pliku /etc/hosts:

127.0.0.1  zookeeper.bigdatapassion.pl kafka.bigdatapassion.pl

Żeby zatrzymać i wyczyścić:

docker stop zookeeper.bigdatapassion.pl
docker stop kafka.bigdatapassion.pl

docker rm zookeeper.bigdatapassion.pl
docker rm kafka.bigdatapassion.pl

docker ps -a

Trzech brokerów i ZooKeeper

Jeśli chcemy uruchomić lokalnie Apache Kafka na więcej niż jednym brokerze za pomocą Dockera może użyć do tego Docker Compose

Kafka 1.0.0

version: '3.5'

services:

 zookeeper:
   container_name: cluster_zookeeper
   image: wurstmeister/zookeeper
   ports:
    - "2181:2181"
   networks:
    - kafkanetwork

 kafka1:
   container_name: cluster_kafka1
   image: wurstmeister/kafka:1.0.0
   ports:
    - "9092:9092"
   hostname: cluster_kafka1
   networks:
    - kafkanetwork
   environment:
    KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: cluster_kafka1
    KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: cluster_zookeeper:2181
   depends_on:
    - zookeeper

 kafka2:
   container_name: cluster_kafka2
   image: wurstmeister/kafka:1.0.0
   ports:
    - "9093:9092"
   hostname: cluster_kafka2
   networks:
    - kafkanetwork
   environment:
    KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: cluster_kafka2
    KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: cluster_zookeeper:2181
   depends_on:
    - kafka1
 kafka3:
   container_name: cluster_kafka3
   image: wurstmeister/kafka:1.0.0
   ports:
    - "9094:9092"
   hostname: cluster_kafka3
   networks:
    - kafkanetwork
   environment:
    KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: cluster_kafka3
    KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: cluster_zookeeper:2181
   depends_on:
    - kafka2

networks:
 kafkanetwork:
  driver: bridge

Kafka 1.1.0

version: '3.5'

services:

 zookeeper:
   container_name: cluster_zookeeper
   image: wurstmeister/zookeeper
   ports:
    - "2181:2181"
   networks:
    - kafkanetwork

 kafka1:
   container_name: cluster_kafka1
   image: wurstmeister/kafka:1.1.0
   ports:
    - "9092:9092"
   hostname: cluster_kafka1
   networks:
    - kafkanetwork
   environment:
    KAFKA_LISTENERS: PLAINTEXT://:9092
    KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: cluster_zookeeper:2181
   depends_on:
    - zookeeper

 kafka2:
   container_name: cluster_kafka2
   image: wurstmeister/kafka:1.1.0
   ports:
    - "9093:9092"
   hostname: cluster_kafka2
   networks:
    - kafkanetwork
   environment:
    KAFKA_LISTENERS: PLAINTEXT://:9092
    KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: cluster_zookeeper:2181
   depends_on:
    - kafka1
 kafka3:
   container_name: cluster_kafka3
   image: wurstmeister/kafka:1.1.0
   ports:
    - "9094:9092"
   hostname: cluster_kafka3
   networks:
    - kafkanetwork
   environment:
    KAFKA_LISTENERS: PLAINTEXT://:9092
    KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: cluster_zookeeper:2181
   depends_on:
    - kafka2

networks:
 kafkanetwork:
  driver: bridge
comments powered by Disqus

Ostatnie wpisy

Zobacz więcej

Kategorie

About