Big Data Passion

Big Data Passion

Strona tworzona przez pasjonatów i praktyków Big Data

Radosław Szmit

Czas na rozwiązanie kolejnego wyzwania. Ten program także można było rozwiązać na wiele sposobów, wykorzystując różne możliwości języka Java. Poniżej jedno z możliwych rozwiązań:

package pl.kodolamacz.io;

import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.StandardOpenOption;
import java.text.MessageFormat;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Exercise {

  public static void main(String[] args) {

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Proszę podać nazwę pliku wejściowego: ");
    String userSourceFilePath = scanner.nextLine();
    System.out.println("Proszę podać nazwę pliku wynikowego: ");
    String userResultFilePath = scanner.nextLine();

    Path sourcePath = Paths.get(userSourceFilePath);
    Path resultPath = Paths.get(userResultFilePath);

    try {

      if (Files.exists(sourcePath)) {

        List<String> lines = Files.readAllLines(sourcePath);
        Integer size = lines.size();

        System.out.println(MessageFormat.format("W pliku jest {0} linii.", size));

        Files.write(resultPath, size.toString().getBytes(), StandardOpenOption.CREATE); // flaga CREATE tworzy plik jeśli nie istniał
      }

    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Błąd dostępu do pliku: " + userSourceFilePath);
    }

    scanner.close();
  }

}
comments powered by Disqus

Ostatnie wpisy

Zobacz więcej

Kategorie

About